Het jaar 2020 stond voor Bij Katrien, net zoals voor de hele wereld, vooral in het teken van de Corona Pandemie. Naast dat er natuurlijk een hoop ambities bijgesteld moesten worden, heeft Bij Katrien vooral gekeken naar wat wel kon, welke verbindingen er gemaakt konden worden en hoe we op de achtergrond toch een professionele organisatie konden neerzetten die op de toekomst is voorbereid.

We hebben onder andere onze missie, visie en ambities aangescherpt en bijgesteld. We zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan en hebben nieuwe activiteiten opgestart. We hebben middellange termijn financieringen binnengehaald en zijn aan de slag gegaan met onze impact analyse en professionalisering van de organisatie. Dit allemaal met veel plezier en met maar één ambitie.

“Mensen kansen bieden en stimuleren om mee te doen vanuit hun eigen kracht en talent, zodat ze weer gaan stralen en meedoen in de maatschappij, vanuit een inspirerende en bruisende ontmoetingsplek”

In ons jaarverslag kunt u wat resultaten, cijfers en ervaringen delen die van betekenis zijn geweest.

Bij Katrien Jaarverslag 2020

Bestuur & Coördinatoren Bij Katrien

Bij Katrien in een oogopslag:

  • Bestrijdt en doorbreekt eenzaamheid.
  • Is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
  • Handelt naar vermogen in het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Vervult met haar warme huiskamer een faciliterende rol in de binnenstad.
  • Is een burgerinitiatief voor en met elkaar. We helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar.
  • Inwoners zetten zich vrijwillig in voor en met elkaar. En we behandelen elkaar respectvol, ook buiten Katrien.
  • Zijn betrokken inwoners die elkaar kennen en naar elkaar omzien.
  • Bewoners krijgen de kans zich te ontwikkelen waardoor de kansen groter worden om toe te treden op de arbeidsmarkt.
  • Is de verbinder van een groot netwerk van samenwerkende partijen op sociaal cultureel gebied.
  • Inwoners voelen zich thuis in de huiskamer van Katrien.