ANBI status

Bij Katrien heeft de ANBI-status verkregen. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt door onze ANBI-status voordeliger aan Stichting (Huiskamer) Bij Katrien schenken! Als u een schenking aan ons doet, kunt u deze als aftrekpost opvoeren in uw belastingaangifte. Dan ontvangt u een gedeelte van uw gift via de belastingteruggave retour! En nog aantrekkelijker is het, om ieder jaar een bedrag te schenken aan Bij Katrien! Dat hoeven geen grote bedragen te zijn om toch volledige aftrekbaarheid te realiseren. Als u deze overeenkomst met ons aangaat,
heeft u over het geschonken bedrag in uw belastingaangifte geen drempel meer, het volledige bedrag is dus aftrekbaar!
Daarover kunt u meer lezen op de site van de belastingdienst.

U heeft dus twee mogelijkheden om de activiteiten van Bij Katrien financieel te steunen:

  • Een eenmalige schenking, die gewoon aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. U heeft dan te maken met een inkomensafhankelijke drempel. Alleen bedragen boven de drempel zijn aftrekbaar
  • Als u toch van plan bent ons wat vaker financieel te steunen, is uw schenking is zonder
    drempelbedrag geheel aftrekbaar. U schenkt ons via dit formulier gedurende 5 jaar een vast bedrag. Dat mag ieder bedrag zijn, er is geen minimum aan verbonden.

Heeft u nog vragen over schenken aan Bij Katrien, neem contact met ons op,
of bel met de belastingtelefoon 0800-0543.


Fiscale gegevens
Statutaire naamStichting huiskamer Bij Katrien
RSIN8550.65.710
KVK nummer63035863
Contactgegevensklik hier
Doelstellingklik hier
BestuurLiesbeth van Drunen – voorzitter
Hans van Alebeek – secretaris
José van Dijk – penningmeester
Afi de Haan-Oubaibra – algemeen bestuurslid
Cecile Cremer – algemeen bestuurslid
Beleidsplanklik hier
Financiële
verantwoording
Jaarlijks publiceren wij binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar hiereen financiële verantwoording. In deze verantwoording is een balans opgenomen, wordt een staat gegeven van baten en lasting
en is een toelichting hierop te vinden.