ANBI Status

U kunt Stichting (Huiskamer bij ) Bij Katrien financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Onze Stichting heeft de ANBI-status verkregen. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting (Huiskamer) Bij Katrien te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site van de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Stichting (Huiskamer) Bij Katrien heeft geen medewerkers in loondienst. Voor het centraal aansturen van de activiteiten/projecten en het beheer van onze locatie huurt de Stichting twee ZZP-ers in om de continuïteit van de dagelijkse operatie te waarborgen. Verder draait de volledige organisatie op vrijwillige bijdragen van onze “meemakers”. Ook leden van het Stichtingsbestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoligd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Gegevens t.b.v. ANBI

Statutaire naam Stichting huiskamer Bij Katrien

RSIN                   8550.65.710

KVK-nummer      63035863

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Postcode en plaats

Telefoon

Website

E-mail

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bij Katrien – Schilderstraat 33

5211 NB ‘s-Hertogenbosch

073 – 8889164

www.bijkatiren.com

info@bijkatrien.com

Gieke Buur

Jo-Ann Hoskam

Hans van Alebeek

Mechteld Janssen

Nelleke van Antwerpen