ANBI Status

ANBI status

U kunt Stichting (Huiskamer bij ) Bij Katrien financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Onze Stichting verwacht binnenkort de ANBI-status te hebben (de aanvraag is ingediend). Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting (Huiskamer) Bij Katrien te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site van de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Stichting (Huiskamer) Bij Katrien heeft geen medewerkers in loondienst. Voor het centraal aansturen van de activiteiten/projecten en het beheer van onze locatie huurt de Stichting twee ZZP-ers in om de continuïteit van de dagelijkse operatie te waarborgen. Verder draait de volledige organisatie op vrijwillige bijdragen van onze “meemakers”. Ook leden van het Stichtingsbestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting Bij Katrien.

Gegevens t.b.v. ANBI

Statutaire naam                  Stichting Huiskamer Bij Katrien
RSIN                                         8550.65.710

 Contactgegevens
Bezoekadres                       Bij Katrien – Triniteitstraat 19
Postcode en Plaats           5211  KW ‘s-Hertogenbosch
Telefoon                               073- 8889164
Web                                       www.bijkatrien.com
e-mail                                    info@bijkatrien.com

Bestuur
Voorzitter                             Gieke Buur
Secretaris                             Mechteld Janssen
Penningmeester                Nelleke van Antwerpen
Bestuurslid                          Carolien van Mackelenbergh
Bestuurslid                          Joyce Coensen

Beleidsplan
Beknopte financiele verantwoording tbv publicatie – 2017 – 11-07-2018