Verantwoording en Impact Analyse

Voor Bij Katrien was 2017 weer een bijzonder jaar. Nieuwe activiteiten, mooie verbindingen, veel media aandacht en een nieuwe vaste huisgenoot Quiet. Maar vooral veel mooie waardevolle momenten en ervaringen.

Van droom tot werkelijkheid, met een uniek DNA, maatschappelijke bevlogenheid en enorme betrokken vrijwilligers, meemakers zoals wij ze graag noemen.

Mede dankzij jullie betrokkenheid en inzet zijn we gegroeid en ontstaan er nog iedere dag mooie nieuwe initiatieven en verbindingen. Dank daarvoor!

In de Verantwoording en Impact Analyse Bij Katrien kan je meer lezen over Bij Katrien, de activiteiten en persoonlijke verhalen, hier alvast wat hoogtepunten

Bij Katrien in een oogopslag:

  • Bestrijdt en doorbreekt eenzaamheid.
  • Is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
  • Handelt naar vermogen in het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Vervult met haar warme huiskamer een faciliterende rol in de binnenstad.
  • Is een burgerinitiatief voor en met elkaar. We helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar.
  • Inwoners zetten zich vrijwillig in voor en met elkaar. En we behandelen elkaar respectvol, ook buiten Katrien.
  • Zijn betrokken inwoners die elkaar kennen en naar elkaar omzien.
  • Bewoners krijgen de kans zich te ontwikkelen waardoor de kansen groter worden om toe te treden op de arbeidsmarkt.
  • Is de verbinder van een groot netwerk van samenwerkende partijen op sociaal cultureel gebied.
  • Inwoners voelen zich thuis in de huiskamer van Katrien.