Organisatie structuur Bij Katrien

Droom & DNA van Bij Katrien

Bij Katrien is dé ontmoetingsplaats in de Bossche binnenstad waar oud, jong, mensen met en zonder beperking, arm en rijk, allochtoon en autochtoon mee doen en zijn verbonden door ontmoeting, werk en bewonersactiviteiten. Bij Katrien laat de bewoners weer samen twinkelen en mee doen in een nieuwe sociale werkelijkheid.

Bij Katrien is een spraakmakend vernieuwend concept en verzacht de binnenstad. Een warme ontmoetingsplaats geïnitieerd door bevlogen burgers, vanuit een sociaal ondernemend model. We denken en doen vanuit het ons hart . We zetten talent centraal, organiseren in verbinding en vanuit wederkerigheid en transparantie. Daarbij zetten we steeds kleine stappen zodat kwaliteit blijft geborgd. Vele kleine stapjes maken samen de grote droom waar. Het is een vrijwilligersorganisatie waar professionaliteit, daadkracht, kwaliteit en innovatief vermogen kenmerken van het organisatiemodel zijn.

Katrien droomt en wil realiseren. In ons moodboard  geven we graag een beeld van onze droom. De Bij Katrien Infographic geeft de ambities aan die we komende 3 jaar nastreven.

Organisatie 

Bij Katrien wordt momenteel juridisch gevormd door een stichting.

  1. Stichting Huiskamer Bij Katrien (kvk 63035863) Deze stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van het pand, en de leerwerk plekken. De stichting kent een bestuur bestaande uit 5 personen en is momenteel nog bezig met uitbereiding van het huidige bestuur.

Gieke Buur – Voorzitter
Mechteld Janssen – Secretaris
Nelleke van Antwerpen – Penningmeester
Joyce Coensen – Bestuurslid
Carolien van Mackelenbergh – Bestuurslid
Jeroen Weyers – Bestuurslid

Tevens zijn zij samen met 2 operationeel coördinatoren  verantwoordelijk voor de programmering en realisatie van de bewoners activiteiten. Natasje van den Berg en Vivien van Geel delen samen deze functie.

Het bestuur is samen met de 2 operationeel coördinatoren verantwoordelijk voor het realiseren en borgen van de Droom van Katrien.

Financiering

Stichting Huiskamer Bij Katrien is ontwikkeld volgens het principe van een social enterprise. Hierbij staat het maken van maatschappelijk impact op het gebied van welbevinden en werk in de wijk op de eerste plaats. De stichting ontwikkelt zich naar een zelfstandige begroting na 3 jaar.

  1. Fondswerving
  2. Donaties en sponsoring financieel en in natura
  3. Subsidies vanuit publieke partners
  4. Inkomsten door ontwikkeling van activiteiten, dienstverlening op het gebied van werk en welzijn, verkoop van producten.

De inkomsten worden gebruikt om de kosten te dekken van o.a. locatie, exploitatie,faciliteren en inrichten van leerwerkplaatsen, communicatie. Ook wordt vanuit deze inkomsten de bewonersactiviteiten van Stichting Bij Katrien gefinancierd.

Stichting DOEN en gemeente ’s-Hertogenbosch zijn voor de startfase de belangrijkste founding partners.

De  Stichting publiceert hun jaarrekening en de behaalde maatschappelijke resultaten. 

Bij Katrien is een bewonersinitiatief. De organisatie drijft op vrijwilligers. Mensen die vanuit hun maatschappelijke bevlogenheid hun talent voor andere bewoners willen inzetten. Bewoners, medewerkers van organisaties, scholieren allen herkennen zij zich in het DNA van Bij Katrien. Deze mensen werken mee aan de realisatie van de activiteiten of in de huiskamer. Werken mee aan de organisatie, administratie of communicatie. Het talent en tijdsinvestering bepalen de rol en inzet. Samen maken we het verschil en laten we de stad stralen!

De groeiende omvang en de het realiseren van de ambities van Bij Katrien vragen om verdergaande professionalisering van de organisatie. Daarom is ook sprake van enkele betaalde krachten. Dit zijn de operationeel coördinatoren  Natasja van den Berg en Vivien van Geel. Zij hebben beiden een overeenkomst voor 20 uur per week. Deze vergoeding is goedgekeurd door de financiële founders Stichting DOEN en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Logo Gemeente 's-Hertogenbosch

Stichting Doen


150624_2 DOEN FB logoblok VL Blauw