Caroline Belle en Natasja van den Berg benoemd als tijdelijke kartrekkers Huiskamer Bij Katrien

Caroline Belle en Natasja van den Berg
benoemd als tijdelijke kartrekkers Huiskamer Bij Katrien

Met gepaste trots kondigen wij aan dat Caroline Belle (zakelijk leider) en Natasja van den Berg (operationeel meemaker) vanaf 1 mei tot en met eind oktober 2016 de uitdaging op zich nemen om Stichting Huiskamer Bij Katrien naar de volgende fase te brengen. Beide personen hebben een duidelijke opdracht meegekregen: maak Bij Katrien van de stad door nog meer bewoners te verbinden, zet in op behoud van de locatie, zorg voor voortzetting van de gezonde financiële basis en verdere ontwikkeling van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft na een gedegen selectieproces – helaas zonder positieve uitkomst – bewust gekozen voor een duidelijke opdracht met een tijdelijk karakter. Eind oktober buigt de Raad van Toezicht zich, met de opgedane kennis en inzichten en na inspraak van de initiatiefnemers, opnieuw over de vraag welke profielen en personen de continuïteit voor de toekomst verder gaan borgen. Barbara Geurtsen en Helen Bouwhuis zullen in een afbouwschema tot medio juli betrokken zijn om Natasja en Caroline te begeleiden in hun nieuwe rol.

Bewuste keuze voor twee functies
“Helaas hebben twee kandidaten zich in de eindronde teruggetrokken, vanwege persoonlijke afwegingen. Daarmee stonden we met lege handen. Terwijl de Huiskamer juist explosief groeit. Ruim 1.500 bewoners en tientallen verenigingen en initiatieven heeft de huiskamer in de eerste maanden mogen ontvangen. De behoefte in de samenleving is aanwezig. Daarom hebben we ons maximaal ingezet om de continuïteit te borgen. Juist nu. Het is dan ook een bewuste keuze om de oorspronkelijke functie te splitsen twee functies: één zakelijk leider en één persoon die zich richt op de operationele organisatie. We zien dit als een overgangsfase. Deze oplossing geeft ruimte om de functiesplitsing tussen zakelijk leider en operationeel meemaker te ontdekken. Daarnaast biedt het tijd om zicht te krijgen op actuele externe ontwikkelingen. Bovendien konden we binnen het budget zo zorgen voor een gedeelde draaglast, draagkracht en een hogere bezettingsgraad”, aldus Nelleke van Antwerpen en Jeroen Weyers (Raad van Toezicht).

Over Caroline Belle en Natasja van den Berg
“Nadat we het selectieproces zonder resultaat hadden afgerond en de keuze voor een tijdelijke invulling hadden gemaakt kwam Caroline Belle via het netwerk op ons pad. Natasja is op ons netvlies gekomen in de oorspronkelijke eerste ronde van de selectieprocedure. Na de keuze om de functies te splitsen bleek de C.V. van Natasja goed te matchen met het nieuwe operationele profiel”, vertelt de Raad van Toezicht.

Caroline Belle heeft een achtergrond in de financiële wereld waar zij zich in het bijzonder bezig hield met ondernemers. Daarnaast heeft Caroline impact gemaakt met de landelijke Stichting De Upside van Down en is zij als bestuurslid betrokken bij Stichting Bijzonder Gewoon en werkt mee aan het project Bijna-baantjes. Daarmee is bij Caroline de kennis en ervaring volop aanwezig als het gaat om maatschappelijke impact maken vanuit een ondernemende basis.

Natasja van den Berg heeft een achtergrond in de danswereld. Na de dansacademie heeft zij over de wereld opgetreden en heeft zij in het verleden met haar Dance Company in opdracht talrijke producties verzorgd. Nu heeft Natasja haar eigen dansschool Mijn Danshart, die op maandag lessen verzorgt Bij Katrien. Daarmee heeft Natasja in afgelopen periode innig kennis gemaakt met het DNA van Katrien en zijn de organisatorische zaken rondom het gebruik van de huiskamer bij haar in goede handen.

 

Caroline Belle en Jeroen Weyers  Natasja van den Berg met aftredend bestuurder Barbara Geurtsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *